Skip links

Saturació d'oxigen en sang

La saturació d'oxigen en sang és la quantitat d'oxigen que transporten els glòbuls vermells a través del torrent sanguini. Un nivell d'oxigen en sang adequat és crucial per al correcte funcionament de tots els òrgans i teixits del cos.

Nivells normals i baixos:

  • Nivell normal: Un percentatge de saturació d’oxigen en sang normal es considera entre el 95% i el 100%.
  • Nivell baix: Quan la saturació d’oxigen en sang baixa per sota del 92%, es produeix una condició anomenada hipoxèmia, que significa que hi ha una falta d’oxigen en sang.

Símptomes i conseqüències:

  • mptomes immediats: La dificultat per respirar és el símptoma més immediat de la hipoxèmia.
  • Conseqüències a llarg termini: La falta d’oxigen a llarg termini pot causar problemes cardíacs i cerebrals, entre d’altres.

Control a la farmàcia

A la farmàcia Maria Cosp, podem controlar la teva saturació d’oxigen en sang mitjançant un dispositiu anomenat pulsioxímetre.
Aquesta prova és senzilla, indolora i no invasiva.

Cribratge de salut i derivació a l'especialista:

El control de la saturació d’oxigen en sang es pot realitzar com a complement d’un cribratge de salut general. Si els resultats de la prova indiquen una saturació d’oxigen baixa, et derivaríem a un especialista per a una avaluació més profunda i un diagnòstic precís.

Informació important:

  • La saturació d’oxigen en sang pot baixar per diversos factors, com ara malalties pulmonars, cardiopaties, anèmia o exposició a grans altituds.
  • Si tens algun símptoma de dificultat per respirar o sospites que pots tenir una saturació d’oxigen baixa, consulta amb un professional sanitari.

Contacte

+

A la nostra farmàcia, estem compromesos amb la teva salut i benestar. Contacta amb nosaltres per a més informació sobre el control de la saturació d'oxigen en sang.

Explore
Drag